این ویدیو مستندی کامل از حضور قدرتمند تیم ملی پانکریشن جمهوری اسلامی ایران در جام جهانی پانکریشن در آبان ماه سال 1382 در شهر آرهوس، کشور دانمارک میباشد.

این ویدیو توسط یک گروه مستند ساز از کشور آمریکا تهیه و تولید شده که در آن سعی شده ورزش رزمی و باستانی پانکریشن را از ابعاد گوناگون به جامعه جهانی معرفی نماید.