شرایط عمومی:

 • التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
 • دارا بودن حداقل 20 سال و حداکثر 60 سال
 • دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
 • حسن شهرت و عدم اشتهار به ناهنجاری های اجتماعی
 • برخورداری از سلامت جسمانی و روحی

 

شرایط تخصصی:

 • دارا بودن سابقه ورزشی
 • ارایه مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم یا ارایه اصل گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع متوسطه).
 • کسانی که دارای حکم قهرمانی کشوری یا مسابقات بین المللی، آسیایی و جهانی مقام اول تا سوم باشند با ارایه مدرک سیکل نیز حایز شرایط میباشند.
 • دارا بودن حداقل مدرک کمربند مشکی دان یک رسمی پانکریشن (کسانی که دارای حکم قهرمانی کشوری یا مسابقات بین المللی، آسیایی و جهانی مقام اول تا سوم باشند ز ارایه رده فنی دان یک معاف میباشند).
 •  کارت معتبر بیمه ورزشی پانکریشن
  (در صورتی که تاکنون نسبت به اخذ کارت بیمه ورزشی پانکریشن خود اقدام ننموده اید لطفا اینجا کلیک کنید
 • کارت عضویت فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی در رشته پانکریشن
 • قبول و پیروی از قوانین کمیته پانکریشن جمهوری اسلامی ایران

برای ثبت نام روی عکس زیر کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید