این ویدیو توسط یک گروه مستند ساز از کشور آمریکا تهیه و تولید شده که در آن سعی شده ورزش رزمی و باستانی پانکریشن را از ابعاد گوناگون به جامعه جهانی معرفی نماید.

دیدگاهتان را بنویسید