شرایط لازم جهت اخذ نمایندگی استان

شرایط عمومی:

1- التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
2- دارا بودن حداقل 25 سال و حداکثر 60 سال
3- دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (آقایان)
4- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
5- حسن شهرت و عدم اشتهار به ناهنجاری های اجتماعی
6- برخورداری از سلامت جسمانی و روحی

شرایط تخصصی:

1- دارا بودن حداقل 5 سال سابقه ورزشی
2- دارا بودن مدرک مربیگری رسمی یکی از رشته های رزمی فعال در کشور
3- دارا بودن مدرک داوری رسمی یکی از رشته های رزمی فعال در کشور
4- آشنایی با ورزش رزمی پانکریشن
5- معرفی کتبی یا شفاهی اداره کل ورزش و جوانان استان، هیئت انجمن های ورزشهای رزمی یا اساتید بنام رزمی
6- دارا بودن حداقل یک باشگاه فعال رزمی در استان مورد فعالیت
7- قبول و پیروی از قوانین کمیته پانکریشن جمهوری اسلامی ایران
8- عدم تصدی دو نمایندگی از رشته های رزمی در محدوده استان مورد فعالیت

دیدگاهتان را بنویسید