طی حکمی از سوی استاد موسی بخشایی در تاریخ 1399/05/22 و تایید فدراسیون  انجمن های ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران، آقای سید شروین کشمیری از مربیان قدیمی پانکریشن به عنوان مسئول کمیته پانکریشن استان استان تهران منصوب و مشغول بکار شد.

دیدگاهتان را بنویسید